Timeline - Přírodní park U Tygra

Revitalizace zanedbaného parku na Božkově - "Přírodní park "U Tygra". Revitalizace v rámci participačního projektu s občany a získání dotace. Mgr. Petra Pecková vyzvala v časopise Život Mnichovic místní občany ke spolupráci. Zapojilo se 11 aktivních občanů z Božkova a občanské sdružení Božkov u Mnichovic (založeno kandidátem č. 2 Ing. Karlem Knetlem v roce 2012) a vytvořili návrh revitalizace zanedbaného parčíku. Podařilo se získat dotaci Evropského zemědělského fonfu pro rozvoj venkova od MAS Říčansko. Mgr. Petra Pecková vypracovala dotační žádost, všechny podklady, prezentovala projekt před výběrovou komisí, realizovala výběrového řízení následně i celý projekt.

Další spolupracující: pracovní skupina božkovských občanů, Občanské sdružení Božkov u Mnichovic.