Autobusové zastávky - po

 A PO

  • Po renovaci přístřešků na autobusových zastávkách s využitím historických fotografií z archivu města.