Co se podařilo za r. 2014 - 2018 - OBRAZEM

 • Timeline
 • Za 4 roky jsme proinvestovali více než 190 mil. Kč.

 • Z toho jsme přes 130 mil. získali na dotacích.

 • Čistírna odpadních vod a sběrný dvůr - PŘED

  • ČOV určena pro 3000 ekv. obyvatel, kapacita překračována
  • Sběrný dvůr neexistoval, černé skládky přibývaly
 •  A PO

  • INTENZIFIKACE ČOV - navýšení kapacity na 6 000 ekv. obyvatel
  • VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA - vybudování nového sběrného dvora
 • Základní škola - PŘED

  • Netěsnící okna a opadávající fasáda
  • Nedostatečná kapacita školy, jen 330 žáků, problémy s přijetím prvňáčků
  • Jazyky a odborné předměty nejsou děleny
  • Družina je po skončení výuky v kmenových třídách, nedostatek šaten
  • V jedné, navíc malé, tělocvičně se všechny třídy v době výuky nevystřídají
  • V jídelně jedí děti na 8 obrátek, na jídlo mají cca 7 minut
 • A PO

  • ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN
  • NÁSTAVBA 3. PATRA - vybudování 10 nových učeben
  • NOVÁ AULA ve 3. patře – prostor pro družinu
  • NOVÉ ŠATNY A VÝTAH - 300 nových míst v šatnách, bezbar. přístup
  • NOVÁ VELKÁ TĚLOCVIČNA
  • ZÍSKANÁ DOTACE NA NOVOU ŠKOLNÍ KUCHYNI A JÍDELNU
 • Skládka v Myšlínské ulici - PŘED

  • Areál plný tun plastového odpadu hyzdí město, odpad létá po ulicích
  • K odpadu se nikdo nehlásí, firma krachuje, správce konkurzní podstaty
  • O stavby a pozemky probíhá soudní spor
 • A PO

  • OPAKOVANÉ PODNĚTY k ČIŽP a dalším kontrolním orgánům
  • VYTRVALOST A NEODBYTNOST směrem ke správci konkurzní podstaty
  • ODPAD KONEČNĚ ODVEZEN A ODBORNĚ ZLIKVIDOVÁN
 • Nová tělocvična - ZVENKU

  • určena dětem přes den pro školní výuku
  • občanům pro kolektivní sporty po skončení školy
  • velikost 12 x 24 m
 • UVNITŘ

  • propojena se školní budouvou
  • vybavena časomírou, ozvučením i projekční technikou
  • spolufinancováno z dotace MFČR
 • Chodník na Myšlín - PŘED

  • na Myšlín se chodí po silnici
  • kvůli absenci osvětlení se chodí po silnici ve tmě
  • silný provoz ohrožuje chodce
 • A PO

  • výstavba nového chodnku k ul. K Myšlínu, vybudováno veřejné osvětlení
  • příprava projektu chodníku až na konec Myšlína
  • spolufinancováno z dotace IROP
 • Most ve Sportovní ulici - PŘED

  • most uzavřen z havarijních důvodů
  • nedostupnost lokality
 • A PO

  • výstavba nového mostu, vč. chodníku pro pěší
  • spolufinancováno z dotace Středočeského kraje
 • Zateplení MŠ - PŘED

  • vysoké provozní náklady na topení
  • zatékání do fasády
 • A PO

  • zateplení objektu a nová fasáda ve veselých barvách
  • odvodnění a instalace moderního způsobu rekuperačního větrání
  • spolufinancováno z dotace SFŽP
 • 11 míst na tříděný odpad - PŘED

  • zastaralé kontejnery, které neodpovídají dnešním potřebám třídění
  • problémy se svozem a tudíž i tříděním
  • svoz zajišťuje externí dodavatelská firma - vysoké náklady
 • A PO

  • zásadní změna umožńující nový způsob třídění
  • pořízení vlastního svozového vozu, svoz provádí vlastní příspěvková organizace
  • spolufinancováno z dotace SFŽP
 • Most v Podskalí - PŘED

  • most byl v havarijním stavu
  • dlouhá léta omezená tonáž
  • komplikovaná dostupnost lokality
 • A PO

  • výstavba nového mostu
  • bezproblémová dopravní dostupnost celé lokality
  • spolufinancováno z dotace MDČR
 • Nákup nemovitostí - ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

  • zakoupení budovy s ordinacemi 9 lékařů
  • zajištění dostupnosti zdravotní péče pro občany
  • příprava projektu kompletní rekostrukce objektu
 • Nákup nemovitostí - POZEMEK NA JÁNSKÉM nám.

  • nákup pozemku o celkové rozloze 1 840 m2
  • příprava projektu veřejného prostranství
 • Nákup nemovitostí - NA MYŠLÍNĚ

  • zakoupení 4 220 m2 územní rezervy města
  • budoucí výstavba nového náměstíčka na Myšlíně?
 • Nákup nemovitostí - U KOUPADLA

  • vykoupení pozemků a vodní plochy u Koupadla
  • příprava projektu koupaliště