Volby r. 2022

1. Odpovědně, otevřeně, efektivně a vstřícně řídit město jako dosud

Občany pravidelně informujeme o dění ve městě.

Díky výběrovým řízením na dodavatele služeb jsme městu ušetřili miliony.

Aktivně žádáme o dotace a máme více než 95% úspěšnost.

Investujeme miliony a přesto hospodaříme s každoročním přebytkem. Hodláme v tom pokračovat.

2. Dát do pořádku silnice a chodníky a budovat nové, řešit parkování aut

Chceme realizovat stavbu parkoviště P+R u nádraží.

Chceme postavit chodník na Ondřejovské ulici.

Chceme postavit chodník Nádražní ulicí na Božkov a druhou etapu chodníku na Myšlíně.

Chceme připravit rekonstrukce Nádražní a Jiráskovy ulice.

Chceme rekonstruovat všechny chodníky v centru.

Chceme pravidelnou údržbu povrchů komunikací a obnovu a údržbu cest a cestiček.

3. Mít sociální a zdravotní zázemí ve městě pro všechny generace. Každý jednou bude mít svá léta…

Chceme rekonstrukci a rozšíření zdravotního střediska s dalšími lékařskými obory.

Chceme získat finance na domov s pečovatelskou službou.

Chceme kvalitní pečovatelskou službu, podporu Klubu seniorů a aktivit pro starší občany.

Chceme zavést Senior taxi.

4. Spolupracovat s občany, odborníky, podnikateli, neziskovými organizacemi, spolky a kluby

Zavedli jsme participativní rozpočet, díky kterému vznikají Vaše skvělé projekty.

Jsme pilotním městem pro participativní architekturu – projekt ve spolupráci s odborníky z ČVUT.

Chceme strategický plán dalšího rozvoje města vytvořit spolu s občany.

5. Myslet na přírodu, ve které žijeme

Chceme kanalizaci na Myšlíně.

Chceme dostatek pitné vody - napojení městského vodojemu Antonín na přivaděč Želivka.

Chceme revitalizovat horní tok potoku Křiváček, vybudovat novou tůň v Podhorkách.

Chceme připravit obnovu dvou bývalých rybníků – Koloděj a Halašák.

Chceme dále likvidovat černé skládky a efektivně třídit odpad.

6. Mít mateřskou školku, do které se budou děti těšit a nebude se jim chtít ani odejít domů

Chceme realizovat úpravu vnitřních prostor a přístavbu školky, navýšit celkovou kapacitu, ale snížit počty dětí ve třídách.

Chceme přijímat všechny tříleté děti a chceme pro ně zahradu v přírodním stylu plnou inspirace.

7. Mít základní školu, která děti kvalitně připraví na středoškolské vzdělávání a na kterou budou s láskou vzpomínat celý život

Chceme postavit novou jídelnu a školní kuchyni.

Chceme moderní učebny v půdní vestavbě ve škole na náměstí.

Chceme jako zřizovatel podporovat školu ve snaze získat kvalitní pedagogy, rodilé mluvčí na výuku jazyků, oborové třídy, kde každé dítě rozvine své schopnosti a talent

Chceme zajišťovat přípravné třídy pro předškoláky.

Chceme mít vlastní pobočku Základní umělecké školy.

8. Podporovat a rozvíjet sport, kulturu a občanskou společnost

Chceme vybudovat cyklostezku „Do Prahy na kole“ (Mnichovice, Všestary, Světice, Říčany, Kolovraty).

Chceme získat dotace a vybudování multifunkčního sportoviště „Podhorky pro kluky a pro holky“.

Chceme pumptrack-cyklistickou dráhu nad parkem J. Holíka.

Chceme stabilní podporu sportovní, kulturní a zájmové činnosti ve městě - hasiči, sportovci, rybáři, myslivci a zájmové
spolky. Bez nich by město nežilo.

Chceme další výstavy pod širým nebem, letní kino, koncerty, soutěže, závody.

Chceme prostě aktivní život.

9. Mít pěkná veřejná prostranství, veřejné budovy, náměstí, parky a dětská hřiště

Chceme uspořádat architektonické soutěže na vzhled a využití Jánského náměstí a prostranství v Myšlínské ulici (náves).

Chceme připravit projekt renovace koupadla u bytovek na biotopové koupaliště, obnovovat dětská hřiště a vytvořit nová.

Chceme připravit projekt na úpravu horní, dosud zanedbané části parku J. Holíka.

Chceme připravit projekt demolice budovy bývalé akvaristiky a připravit projekt řešení celé plochy.

Chceme rekonstruovat dům č.p. 24 v Nádražní ulici.

Chceme připravit rekonstrukci bytového domu Čeřovka.

 

10. Chceme, aby se nám všem v Mnichovicích spokojeně žilo od narození až do posledních dnů.