Co se podařilo za r. 2010 - 2014

 • Timeline
 • Prosazení projektu nástavby patra na školu a získání 70% dotace v rekordně krátkém termínu (na zpracování a podání žádosti bylo pouze 30 dní). Mgr. Petra Pecková jednala o podmínkách dotační výzvy, vypracovávala dotační žádost, zajišťovala demografickou studii vědců z katedry demografie UK, získávala vstupní data pro demografy a další podklady pro dotační žádost, byla hlavní spoluautorkou analýzy Nedostatečné kapacity základních škol v suburbanizačním prstenci kolem Prahy (r. 2012), ze které dotační orgány čerpaly informace, spolupracovala na výběrovém řízení na dodavatele, zajíšťovala výběrové řízení na poskytovatele úvěru na zajištění vlastních zdrojů. Další spolupracující osoby na projektu – Ing. Miroslava Vojtíšková (tajemnice MěÚ), Mgr. Marcela Erbeková (ředitelka ZŠ), Ing. Karel Knetl (kandidát č. 2), Jiří Kučera (kandidát č. 6)

 • Rekonstrukce budovy mnichovického nádraží a získání ceny Pohádkové nádraží roku v rámci soutěže Nejkrásnější nádraží roku 2012. Mgr. Petra Pecková se hned po volbách v listopadu 2010 pustila do vyjednávání opravy našeho nádraží, které bylo v zanedbaném stavu s toaletami nefunčními přes 20 let. Napsala osobní dopis tehdejšímu generálnímu řediteli Správy dopravní a železniční cesty. Během 6 měsíců od prvního jednání se podařilo nádraží zrekonstruovat za spolupráce mnoha subjektů. Správa železniční dopravní cesty opravila dům a protilehlou zastávku, město Mnichovice si pronajalo toalety a financuje jejich provoz (toaletní potřeby, elektřina, voda, zakoupilo i přebalovací pult pro miminka), České dráhy prostřednictvím zaměstnanců osobní pokladny zajišťují úklid a správu toalet, mnichovická výtvarnice Veronika Třebická vymalovala stěny obrázky Josefa Lady, vnuk Josefa Lady poskytl práva na kresby zdarma, děti z mnichovické školy vymalovaly podchod. Nadace Souznění udělila při slavnostním vyhodnocení v Senátu Parlamentu ČR rekonstrukci nádraží titul Pohádkové nádraží roku 2012.

 • Obnovení školy na náměstí – rekonstrukce původní budovy staré školy. Navýšení kapacity žáků o 120 míst. Mgr. Petra Pecková,  Jiří Kučera, Margita Valentová, Ing. Karel Knetl se podíleli na prosazení a realizaci projektu koupě a rekonstrukce původní školy na náměstí. Na projektu spolupracovala, pochopitelně, i Mgr. Marcela Erbeková (ředitelka ZŠ Mnichovice), tajemnice OÚ Ing. Miroslava Vojtíšková a celá řada dalšíh osob i subjektů. Prostřednictvím spolku ROSa přispívali rodiče svou sbírkou, kdy přes prázdniny se podařilo vybrat neuvěřitelných 314 tisíc korun. Dalších zhruba 300 tisíc korun věnovali sponzoři z řad podnikatelů ve své práci nebo výrobcích. Rovněž byla získána dotace z MAS Říčansko, programu "Leader" na kompletní vybavení školy nábytkem. Škola se zrekonstruovala během rekordních 3 měsíců a byla slavnostně otevřena pro prvňáčky.

 • Prosazení bezpečnostního kamerového systému na nádraží a na náměstí (spolufinancování ČD, provozování Policií ČR).

 • Rozšíření mateřské školky v Mnichovicích - podání dotace na rozšíření kapacity MŠ o třídu Žabiček. Mgr. Petra Pecková spolu s Ing. Miroslavou Vojtíškovou, tajemnicí MěÚ společně zpracovaly dotační žádost na základě dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jsou autorkami strategického materiálu města „Věcný záměr Města Mnichovice v oblasti rozvoje vzdělávání na období 2014 – 2030“, který je přílohou žádosti. V současné době se čeká na vyhodnocení žádosti.

 • Revitalizace zanedbaného parku na Božkově - "Přírodní park "U Tygra". Revitalizace v rámci participačního projektu s občany a získání dotace. Mgr. Petra Pecková vyzvala v časopise Život Mnichovic místní občany ke spolupráci. Zapojilo se 11 aktivních občanů z Božkova a občanské sdružení Božkov u Mnichovic (založeno kandidátem č. 2 Ing. Karlem Knetlem v roce 2012) a vytvořili návrh revitalizace zanedbaného parčíku. Podařilo se získat dotaci Evropského zemědělského fonfu pro rozvoj venkova od MAS Říčansko. Mgr. Petra Pecková vypracovala dotační žádost, všechny podklady, prezentovala projekt před výběrovou komisí, realizovala výběrového řízení následně i celý projekt.

  Další spolupracující: pracovní skupina božkovských občanů, Občanské sdružení Božkov u Mnichovic.

 • "Naši staletí sousedé" - ošetření všech památných a významných stromů v katastru Mnichovic, beseda dětí a občanů s pamětníky o jejich vzpomínkách, které se váží k lokalitám, kde stromy rostou a  realizace výstavy Naši staletí sousedé ve výstavní síni na radnici. Mgr. Petra Pecková na projekt napsala kompletní dotační žádost, projekt zrealizovala, v rámci projektu organizovala výstavu a besedu a projekt ukončila závěrečným vyhodnocením a vyúčtováním. Dotace z Nadace VIA.

 • Rekonstrukce hygienického zázemí (šatny, WC, sprchy) u tělocvičny v ZŠ Mnichovice. Podařilo se zrekonstruovat staré prostory v suterénu základní školy, které slouží pro provoz tělocvičny a rovněž odpoledne a večer sportovním klubům a spolkům. Vybudováno bylo moderní hygienické zázemí a zároveň byla díky tomu navýšena kapacita základní školy. Jednalo se o spolupráci Mgr. Petry Peckové, Mgr. Marcely Erbekové (ředitelka ZŠ Mnichovice) a paní tajemnice Ing. Miroslavy Vojtíškové.

 • Projekt přebudování staré kotelny na šatny a posezení u Duhového skřítka – projekt "Duhové šatny". Škola zápasila s nedostatečným prostorem pro šatny. Zrealizována tedy byla přestavba nevyužité bývalé kotelny na tuhá paliva na krásné šatny. Mgr. Petra Pecková se podílela na psaní dotační žádosti a celý projekt prezentovala s žákyní ZŠ Katkou Hoštičkovou před výběrovou komisí.

 • Rekonstrukce školní kuchyně a prosazení čipového systému s možností výběru dvou jídel. Navýšení kapacity ze 400 na 600 jídel. V roce 2011 se podařilo prosadit zachování provozování školní kuchyně a jídelny pod ZŠ, kuchyně nebyla pronajata soukromému stravovacímu řetězci. Mgr. Petra Pecková – řízení projektu ve spolupráci s ředitelkou ZŠ  Mgr. Erbekovou a tajemnicí Ing. Miroslavou Vojtíškovou.

  Rozšíření školní jídelny - spolupráce na projektu M.A.T.E.S. (meet, aktivity, talk, eat, study)vypracování dotační žádosti. Projekt multifunkčního prostoru, ve kterém se dopoledne učí angličtina, v poledne slouží jako rozšířená školní jídelna a odpoledne je k dispozici Klubu seniorů a zájmovým spolkům. Vypracování dotační žádosti zpracovala Mgr. Petra Pecková spolu s Ing. Miroslavou Vojtíškovou a ředitelkou ZŠ Mnichovice Mgr. Marcelou ErbekovouMgr. Petra Pecková se podílela i na samotné realizaci.

 • Organizace nových sportovních a kulturních akcí, tradičních akcí města a akcí k 880. výročí založení města. (Mnichovické kramaření trochu jinak, Mnichovická běhna, divadelní představení v Mnichovické krčmě, Zelené a rozkvetlé Mnichovice, Pochod Po stopách kocoura Mikeše, Setkání u Betléma, Možná přijde i Mikuláš a další). Vše pod vedením Mgr. Petry Peckové a tajemnice Ing. Miroslavy Vojtíškové.

 • Záchrana dotace a projektu "Vodovod Myšlín" a jeho zásadní slevnění – jednání s Ministerstvem zemědělství ČR. Město prostřednictvím najaté společnosti provedlo výběrové řízení na zhotovitele projektu Vodovodu Myšlín. Výběr byl proveden prostřednictvím losovacího zařízení. Následně protikorupční policie zastavila 36 zakázek v ČR, které byly takto losovány. Mnichovice byly mezi nimi. Několik měsíců se čekalo na verdikt policie, smlouva s vítězem byla uzavřena, ale nemohlo se stavět a čerpat dotační prostředky. Mgr. Petra Pecková následně zjistila, že téměř všechny obce, kde probíhalo losování, již dávno odstoupily od smlouvy s takto vylosovaným „vítězem“, přesoutěžily celé výběrové řízení a projekty dávno staví. Jen Mnichovice čekaly a 10 milionů, které byly přislíbeny dotačním orgánem, bylo ohroženo.  Požádala starostu obce o odstoupení od smlouvy s vítězem, bylo jí ale řečeno, že to nejde, protože by se musely platit sankce. Požádala tedy o poskytnutí smlouvy. Následně zjistila, že je ve smlouvě uvedeno, že: smlouva pozbývá platnosti v případě neposkytnutí finanční dotace do 31.12.2011. Smlouva byla v tu chvíli tedy již 7 měsíců neplatná. Na co se tedy čekalo? Na to, aby se na neplatnost smlouvy nepřišlo a vodovod následně přece jen stavěl takto vylosovaný „vítěz“?  Mgr. Petra Pecková jednala s náměstky MZ ČR a požádala je o písemné vyjádření ke smlouvě, které MF písemně zaslalo. Byla ujištěna, že jsme opravdu jedna ze dvou obcí, které ještě nepřesoutěžili a nestaví. Požádala o svolání zastupitelstva  a jednání s vybranou firmou. S pomocí nadpoloviční většiny zastupitelů s podařilo odstoupit od smlouvy s vítězem. Bez sankcí !!! Následně bylo zpracováno OTEVŘENÉ VÝBEROVÉ ŘÍZENÍ. Cena vybudování vodovodu byla vysoutěžena o 10 milionů níže, než v původní losovačce.

  Pod odkazem níže jsou články o zmanipulovaných losovačkách.

  Mnichovice jsou uvedeny na 28.místě.
  http://zpravy.ihned.cz/c1-53404140-pocitacovy-program-zmanipuloval-vyberova-rizeni-za-dve-miliardy-losoval-na-prani

 • Realizace studie krásného sportovního a relaxačního areálu v Podhorkách. Hřiště Podhorky pro kluky i pro holkyvíceúčelový areál s univerzálním hřištěm, běžeckou dráhou a doskočištěm. Projekt vznikl v rámci participační akce. Mgr. Petra Pecková v časopise Život Mnichovic vyzvala občany ke spolupráci na projektu. Do pracovní skupiny se přihlásili občané z různých oborů, zapojeni byli učitelé tělocviku ze základní školy. Společně vznikl projekt sportovního areálu. Podnikl se pokus získat dotaci za výzvy Nadace ČEZ Oranžové hřiště. Dotace nevyšla a projekt zatím nebyl prioritou města a nebyl realizován. Nicméně bychom rádi dotáhli studii do fáze stavebních povolení a získali dotační finance.

 • Rekonstrukce toalet v MŠ a navýšení kapacity o 9 dětí na maximálně možný počet. Mgr. Petra Pecková prosadila a realizovala projekt rekonstrukce starých toalet v MŠ, projednala navýšení kapacity MŠ s hygienou a navýšení kapacity.

 • Nevzhledná trafostanice přemalována - "Božkovský tygr" – posprejování nevzhledné trafostanice – participační projekt místních občanů. Mgr. Petra Pecková zajistila povolení ČEZu k posprejování trafostanice, zorganizovala společně s Ing. Karlem Knetlem sbírku mezi sousedy z přilehlých ulic a zajistila sprejera Chemise, který 11 hodin vytvářel sprejem božkovského tygra. Jiří Kučera sprejera zásoboval jídlem a ostatní přispěvovatelé kontrolovali a povzbuzovali.