Co se podařilo za r. 2014 - 2018

 

Kromě akcí uvedených v sekci

"Co se podařilo - OBRAZEM"

se podařilo ještě mnoho dalšího.

 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Postavily se nové šatny a výtah ● Rozšíření školní jídelny a tělocvičny - zpracována studie Nová střecha a půdní vestavba školy na náměstí a vybudování moderních učeben, vč. výtahu pro bezbariérový přístup - získána dotace, zpracováno výběrové řízení na stavební firmu ● Podpora rozvoje školy a jejího zaměření - rozvoj počítačových a multimediálních technologií, jazyků, oborových tříd na druhém stupni a přípravných tříd pro předškoláky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Nové vedení - stabilizace pedagogického personálu ● Školka s kapacitou pro všechny děti ● Realizace přírodní zahrady v MŠ

ODPADY, VODA, KANALIZACE

Veřejné služby města Mnichovice - zásadní změny ve VS města Mnichovice (kontrola financování, pravidelné porady a rozdělování práce, přiřazení odpovědnosti za jednotlivé úseky) ● Kanalizace Myšlín - získána dotace a příprava realizace ● Napojení vodovodu Želivka na městský vodojem Antonín ● Nový systém výběru poplatku za komunální odpad

SILNICE, CHODNÍKY, PARKOVÁNÍ

Chodník Ondřejovská - příprava dotační žádosti ● Chodníky v centru - hotový projekt, podána žádost o stavební povolení ● Oprava ulice v Potočinách po povodni ● Opravy povrchů ulic ● Cesta z Podhorek k Šibeničnímu vrchu ● Cesta ze Smetanovy ulice k vlakovému nádraží, investorem byl na základě požadavků města ČEZ ● Parkovací automaty na náměstí ● Parkoviště P+R u nádraží - příprava dotační žádosti ● Cyklostezka „Do Prahy na kole“ - získaná dotace a příprava realizace ● Výměna kanalizačních poklopů v ulicích Pražská a Ondřejovská ● Zvýšení bezpečnosti provozu, zklidnění dopravy na exponovaných místech města

DOBROVOLNÍ HASIČI

Přístavba šaten v požárním domě ● Automatický externí defibrilátor a nové záchranářské vybaveníNová cisterna - výběrové řízení na dodavatele ● Kompletní rekonstrukce Požárního domu - podaná žádost o dotaci

ÚSPORY

Mobilní operátor - zásadní snížení ceny pro město a jeho příspěvkové organizace ● Pravidelně soutěžená cena dodávek elektřiny a plynu pro všechny budovy města a příspěvkových organizací ● Vysoutěženy grafické služby a tisk časopisu "Život Mnichovic" ● Nová smlouva s Českou poštou - snížení ceny za distribuci časopisu "Život Mnichovic" ● Nová smlouva se správcem veřejného osvětlení firmou Eltodo - výhodnější podmínky, zásadní zlevnění službyUkončení nevýhodných smluv uzavřených po telefonu na poskytování nepotřebných služeb

VEŘEJNÝ PROSTOR

Zrenovované památné kříže a památníky padlýmZrestaurován Mariánský sloup na Masarykově náměstí, národní kulturní památka ● Zrestaurována socha Sv. Jana Nepomuckého na Jánském náměstí, národní kulturní památka ● Zrenovována Štefánikova mohylaVýměna odpadkových košů v celém městěInstalace nových košů na psí exkrementyDojednání renovace nebo instalace nových označníků BUS ● Nové koše na zastávky autobusů ● Zajištění instalace poštovní schránky na budově MěÚ na Masarykově náměstí ● Oprava zídky v Ondřejovské ulici ● Výměna laviček a zalévacích konví na hřbitověOsvětlení v parku pod základní školouNové herní prvky a lavičky v parku pod základní školou ● Lavička, koš, informační tabule u Žižkova dubuWorkoutové hřiště na BožkověNové herní prvky v Parku J. Holíka

LESY, ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nové aleje v ulicích Pražská a Ondřejovská ● Vyčištění spodního toku koryta potoku Křiváček Květiny na mostech, na náměstí, na svazích u komunikací Výměna stromů u sochy Sv. Jána Výrazné zkvalitnění lesního hospodářství Pravidelná údržba veřejné zeleně a dětských hřišť Kontroly stavu břehových porostů kolem městských potoků Péče o památné stromy Tůně v Podhorkách - příprava dotační žádosti

ÚPRAVA MAJETKO-PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Prodej neoprávněně užívaných pozemků v majetku města - příjem do městského rozpočtu 1 300 000 Kč

BEZPEČNOST

Nový varovný a informační systém před povodněmiZřízení bezpečnostní hlídky města Rozšíření kamerového systému k zajištění ochrany a bezpečnosti veřejných prostor Zklidnění dopravy - nainstalováno úsekové měřeníZvýšení bezpečnosti provozu nové vodorovné dopravní značení

TRANSPARENTNOST A KOMUNIKACE

Založení diskusního fóra na webu městaKlikací městský rozpočet na webových stránkách města ● Veřejný diář starostky na webových stránkách města ● Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města na webu ● Nastavení vnitřního kontrolního systému městaSMS informační systém pro občany zdarma ● Nové moderní a přehledné webové stránky města ● Mobilní aplikace Město MnichoviceŽádost o získání dotace na pořízení informačních systémů pro efektivní řízení veřejné správy městaAplikace "Lepší místo" a e-mailová adresa "Linka čistoty" pro hlášení závad ve městě ● Sociální sítěkomunikace s občany prostřednictvím facebookového profilu (téměř 1 000 sledujících uživatelů)

OSTATNÍ

Participativní rozpočet města - zapojení aktivních občané do rozvoje města ● Časopis "Život Mnichovic" - nová grafika ● Záchrana archiválií městaDigitalizace městských kronikKnihovna a její nový start - od září 2018