Volební program pro volební období 2022 - 2026

1. STAVBY A REKONSTRUKCE

Rekonstrukce chodníků v centru 

Vybudování chodníku od vlakového nádraží na Božkov 

Vybudování chodníku na Myšlíně (II. etapa) včetně nové autobusové zastávky

Rekonstrukce sálu Mnichovické krčmy – prostor pro veřejné setkávání a kulturní akce

Rekonstrukce/zateplení zdravotního střediska, včetně bezbariérového přístupu

Rekonstrukce mostku v havarijním stavu v Potočinách – čekáme na stavební povolení

Rozšíření mateřské školy s úpravou atria – dokončena architektonická studie 

Rekonstrukce č.p. 24 v Nádražní ulici a budovy Čeřovky

Rekonstrukce hřbitova a výstavba pietního místa

Posílení městské vodovodní sítě pro její budoucí rozšiřování

Pokračování oprav povrchů místních komunikací

2. ZELEŇ A LESY

Získání dotace a realizace výsadby zeleně v rámci její revitalizace na Masarykově náměstí – nyní ve fázi projektové dokumentace

Nové výsadby, pokračování v obnově lesů po kůrovcové kalamitě

3. VEŘEJNÝ PROSTOR

Architektonická soutěž – Jánské náměstí a náves Myšlín

Renovace koupadla a okolí

Rozšíření dětských hřišť

4. BEZPEČNOST A DOPRAVA

Zklidnění dopravy Jiráskova ulice a Jánské náměstí

Zklidnění dopravy Ondřejovská ulice

5. PODPORA SPORTU, KULTURY A SPOLKŮ

Získání dotace na multifunkční sportoviště na Podhorkách

Úprava sportovního areálu včetně rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej

Vybudování zázemí pro mnichovické spolky

Podpora tradičních i nových kulturních akcí, oživení spolkového života ve městě 

6. SOCIÁLNÍ OBLAST

Podpora sociálně slabých občanů a občanů v těžkých životních situacích  

Pokračování a rozšiřování služeb v péči o seniory a hendikepované občany (dovoz obědů, pomoc při zvládání denní péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zajištění nákupu, odvoz k lékaři atd.)

Další podpora bezplatné právní poradny pro občany v nepříznivé sociální situaci (majetkoprávní a pracovněprávní záležitosti, dědictví, rodinné právo, dluhové poradenství, sociální oblast, dluhové poradenství)

Pokračování v projektech prevence kriminality – školení a přednášky pro seniory o různých typech nebezpečí a ochrany před nimi  

Pokračování ve vzdělávacích kurzech pro seniory na téma počítačových dovedností

Podpora projektu Seniorpas pro výhody a slevy našim seniorům

7. OSTATNÍ

Výstavba nového skladového zázemí v areálu technických služeb 

Fotovoltaické elektrárny na městských stavbách s cílem snížit náklady na energie

Řešení problematiky tříděného odpadu