Co podporujeme

Základem dobrého řízení města je důvěra občanů ve správu obce, chuť se na správě obce podílet, zapojovat se a spolurozhodovat.

Podmínkou získání důvěry je otevřené a odpovědné rozhodování, které vede k efektivnímu hospodaření, kde nemá místo klientelismus a korupce.

 

http://www.bezkorupce.cz

http://www.oziveni.cz

 

Podporujeme a ctíme tyto zásady:

 • spolehlivost a předvídatelnost 

 • otevřenost a průhlednost

 • odpovědnost

 • efektivita

 

Podporujeme, respektujeme a budeme dodržovat protikorupční desatero:

 1. Nepokradeš a pokrásti nenecháš majetku veřejného

 2. Nebudeš o veřejných záležitostech v tajnosti rozhodovati

 3. Hlasu svých kritiků v obecních médiích zazníti dovolíš

 4. Zájmy veřejné nad statky a zájmy své soukromé vždy ctíti budeš

 5. O majetku veřejném vždy otevřeně a hospodárně rozhodovati budeš

 6. Nezatajíš žádných smluv uzavřených jménem obce

 7. Organizace obce vždy jako statky veřejné chápati budeš

 8. Rozpočet obce srozumitelným učiníš a jeho pravidla ctíti budeš

 9. Zakázky obce trhu volnému otevřeš a pletich v soutěžích veřejných se vystříháš

 10. Dotacemi účelně a spravedlivě místním spolkům občanským pomáhati budeš