Co se podařilo za r. 2018 - 2022 - OBRAZEM

 • Timeline
 • Za 4 roky jsme proinvestovali 370 mil. Kč,

 • z nichž přes 210 mil. Kč jsme získali na dotacích.

 • Výstavba nové školní jídelny - PŘED

  • Nedostatečná kapacita školní jídelny.
  • Obří fronty na školní oběd.
 •  A PO

  • Výstavba nového objektu, navýšení kapacity na 1 000 strávníků.
  • Spolufinanacováno z dotace Středočeského kraje a MFČR.
 • Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice - PŘED

  • Zastaralé zázemí pro hasiče, nedostatek prostor.
  • Nedostatečná tepelná izolace, netěsná okna.
  • Potřeba udělat zateplení stropu i budovy.
 •  A PO

  • Modernizace zázemí pro naše hasiče, výměna střechy, stropů, instalací, oken a dveří, zateplení fasády a dostavba patra nad garáží, kde vznikl nový zasedací sál.
  • Spolufinancováno z dotace Středočeského kraje a MV ČR.
 • Výstavba cyklostezky "Do Prahy na kole" - PŘED

  • Nevyužitý a nezpevněný břeh Mnichovky okolo pozemáckého hřiště.
 •  A PO

  • Smíšená cyklostezka pro pěší a pro cyklisty z Mnichovic přes Všestary, Světice a Říčany do Prahy-Kolovrat.
  • Spolufinancováno z dotace IROP.
 • Nové moderní učebny v budově ZŠ na Masarykově náměstí - PŘED

  • Starý půdní prostor, který zel prázdnotou.
 •  A PO

  • Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu v budově ZŠ.
  • Spolufinancováno z dotace IROP.
 • Výstavba parkoviště P+R u nádraží - PŘED

  • Potřebné a chybějící parkování u nádraží.
 •  A PO

  • 37 nových parkovacích míst pro automobily, 10 krytých míst pro kola.
  • Spolufinancováno z dotace IROP.
 • Upravená třídící místa - PŘED

  • Dříve neupravené třídící místo na Božkově
 •  A PO

  • Vybudování opěrné zídky a uzavřeného místa pro kontejnery na tříděný odpad v parku U památných lip na Božkově.
 • Nový trvalkový záhon na Masarykově náměstí - PŘED

  • Bez participativního rozpočtu.
 •  A PO

  • Díky participativnímu rozpčočtu vznikl na náměstí nový trvalkový záhon.
 • Výstavba dvou lesních cest v Jidaškách - PŘED

  • Lesní cesty nebyly dlouhou dobu udržované.
  • Z důvodu hospodaření v městských lesích je proto jejich údržba nezbytná.
 •  A PO

  • Rekonstrukce dvou lesních cest „U chat“ a „Jidaška“ na Vlčí halíř.
  • Slouží i cyklistům nebo jako naučná stezka pro rodiny s dětmi.
  • Spolufinancováno z dotace EZFRV prostřednictvím MAS Říčansko a SZIF.
 • Rekonstrukce obřadní síně městského úřadu - PŘED

  • Zastaralý vzhled i nábytek nebyl příliš reprezentativním místem naší radnice.
 •  A PO

  • Nové prostory pro svatební obřady a další slavnostní chvíle.
 • Výstavba chodníku v Ondřejovské ulici - PŘED

  • Donedávna zde chodník vůbec nebyl.
  • Chůze po silnici byla nebezpečná nejen pro chodce.
 •  A PO

  • Bezpečný pohyb chodců od křížení s ulicí Mirošovická až ke hřbitovu.
  • Spolufinancováno z dotace SDFI.
 • Nové autobusové zastávky - PŘED

  • Před rekonstrukcí.
 •  A PO

  • Po renovaci přístřešků na autobusových zastávkách s využitím historických fotografií z archivu města.
 • Rekonstrukce ul. K Nádraží - PŘED

  • Nexistoval chodník.
  • Řidiči parkovali auta nejen v ulici K Nádraží, ale v blízký a přilehlých ulicích, například v Nádražní ulici.
 •  A PO

  • Bezpečný přístup pro chodce k nádražní budově.
  • 6 míst pro automobily za nádražní budovou.
  • Revitalizace prostoru parčíku u nástupiště.
 • Dětské hřiště Božkov - PŘED

  • Před rekonstrukcí.
 •  A PO

  • Po rekonostrukci s novými herními prvky.
 • Nová vozidla pro mnichovické hasiče

  • Nové zásohové vozidlo CAS 30 TATRA.
  • Nový dopravní automobil Ford Tranzit DA-L1Z.
  • Spolufinancováno z dotace Středočeského kraje a MV ČR.
 • Letní kino na Myšlíně

  • Vítěz třetího ročníku participativního rozpočtu města.