Volební program pro volební období 2014 - 2018 = SPLNĚNO

1. Nechceme ubytovny na Božkově, ani jinde ve městě

Jsme zásadně proti výstavbě ubytoven na Božkově v areálu bývalého „Zámečku“.

Tato výstavba není v souladu ani se stávajícím, ani s připravovaným územním plánem.

2. Chceme, aby se mnichovické děti měly kde učit a nemuseli jsme je vozit do Prahy

Chceme zrealizovat nástavbu jednoho patra školy.

Pokusíme se prosadit výstavbu nové tělocvičny a zvětšit kapacitu jídelny a na stavbu získat dotační prostředky.

3. Chceme školku s dostatečnou kapacitou pro všechny děti

Chceme zrealizovat výstavbu další třídy mateřské školy z dotačních financí.

4. Chceme se postarat o seniory a jejich aktivní stáří

Chceme podporovat činnosti podporující aktivní život seniorů – Klub seniorů, kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené na seniory.

Chceme prosadit projekt domova pro seniory s denním stacionářem, který by provozovalo město a rozšiřovat aktivity pečovatelské služby.

5. Chceme opravené silnice a chodníky a bezpečné Mnichovice

Chceme stanovit jasné priority oprav chodníků a silnic, včetně časového harmonogramu. Tyto infromace budou veřejně dostupné všem občanům. Budou vědět, kdy na jejich cestu nebo chodník přijde řada.

Chceme na opravu silnic a chodníků získat více dotačních prostředků, které jsou, ale dosud se o ně téměř nežádalo.

Chceme regulovat rychlost průjezdu městem, bezpečné přechody a snižování rizika na dopravně exponovaných místech ve městě.

6. Chceme čisté a upravené město se zásadní změnou odpadového hospodářství

Chceme širokou a lehce dostupnou síť moderních kontejnerů na tříděný odpad.

Chceme kontejnery, které nebudou dělat ostudu městu, nebudeme muset do nich házet láhve jednu za druhou a nebude kolem nich nepořádek.

Chceme malý sběrný dvůr pro místní občany.

7. Chceme parkoviště u nádraží a další parkovací plochy

Chceme prosadit vybudování parkoviště P+R v blízkosti vlakové zastávky.

Chceme vytipovat další plochy vhodné k odstavnému parkování v centru města.

8. Chceme kvalitní územní plán

Schválení územního plánu města se zásadní regulací výstavby považujeme za naprosto zásadní pro koncepční rozvoj města.

Nechceme satelitní výstavbu, nechceme být noclehárnou Prahy!!!

Chceme, aby Mnichovice byly moderním, zeleným městem, které chrání své tradice a hodnoty.

9. Chceme podporovat a rozvíjet občanskou společnost. Chceme odpovědné řízení města.

Chceme stabilní a systematickou podporu sportovní, kulturní a zájmové činnosti ve městě (sportovci, hasiči, rybáři, myslivci, senioři, kulturní a zájmové, spolky). Bez nich by město nežilo.

Chceme spolupracovat s místními podnikateli, kteří mají zájem o podporu občanské společnosti.

Chceme podporovat zapojení občanů do projektů města a spolurozhodování o řízení města (občanská participace, díky které vznikly projekty jako je přírodní park "U Tygra" na Božkově, projekt hřiště "Oranžové Podhorky pro kluky a pro holky", vybudování školy na náměstí, aj.)

Chceme umožnit občanům spolurozhodování formou účasti v komisích a výborech, uvítáme rady a názory odborníků z různých oborů, kteří ve městě žijí (poradní skupiny).

10. Chceme jasné stanovení městských priorit

Chceme kvalitní strategický plán rozvoje města s ohledem na demografický vývoj.

Chceme, aby si občané sami řekli, co chtějí, jak má jejich město vypadat a o prioritách rozhodovali.