Slide background Image layer

Veřejných prostranství více pro Mnichovice

Chceme architektonické soutěže na vzhled a využití zakoupených pozemků na Jánském náměstí a na Myšlíně.

Vody více pro Mnichovice

Chceme napojení městského vodovodu na přivaděč Želivka, dostavbu vodovodní sítě ve městě a obnovu rybníků a tůní.

Chodníků více pro Mnichovice

Chceme chodník na Božkov, chodník po Ondřejovské na hřbitov, opravu chodníků v centru a chodník opravdu až na Myšlín.

Slide background Image layer

Lékařské péče více pro Mnichovice

Chceme rekonstrukci a rozšíření zdravotního střediska o další lékařské obory, které ve městě chybí.

Sportu a kultury více pro Mnichovice

Chceme cyklostezku „Do Prahy na kole,“ hřiště v Podhorkách a městský kulturní sál.

Opravených silnic více pro Mnichovice

Chceme zásadní opravy asfaltových povrchů frekventovaných komunikací a pravidelnou údržbu stávajících silnic.

Slide background Image layer

Dloooooooooouhých chodníků více
pro Mnichovice

Chceme dlouhý chodník po Ondřejovské na hřbitov, opravu chodníků v centru, chodník na Božkov a chodník opravdu až na Myšlín.

Parkovacích míst více
pro Mnichovice

Chceme parkoviště P+R na nádraží a úpravy ulic s vymezeným parkováním.

Čistoty více
pro Mnichovice

Chceme odkanalizování Myšlína, další třídící místa na separovaný odpad a uklizené město.

Slide background Image layer

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Čtyři hodnotové pilíře samosprávy

Spolehlivost a předvídatelnost

Spolehlivost a předvídatelnost

Otevřenost a průhlednost

Otevřenost a průhlednost

Odpovědnost

Odpovědnost

Efektivita

Efektivita