Chodník na Myšlín - po

A PO

  • výstavba nového chodnku k ul. K Myšlínu, vybudováno veřejné osvětlení
  • příprava projektu chodníku až na konec Myšlína
  • spolufinancováno z dotace IROP