Chodník Ondřejovská - po

 A PO

  • Bezpečný pohyb chodců od křížení s ulicí Mirošovická až ke hřbitovu.
  • Spolufinancováno z dotace SDFI.