ČOV - po

 A PO

  • INTENZIFIKACE ČOV - navýšení kapacity na 6 000 ekv. obyvatel
  • VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA - vybudování nového sběrného dvora