ČOV - před

Čistírna odpadních vod a sběrný dvůr - PŘED

  • ČOV určena pro 3000 ekv. obyvatel, kapacita překračována
  • Sběrný dvůr neexistoval, černé skládky přibývaly