Cyklostezka - po

 A PO

  • Smíšená cyklostezka pro pěší a pro cyklisty z Mnichovic přes Všestary, Světice a Říčany do Prahy-Kolovrat.
  • Spolufinancováno z dotace IROP.