Jídelna - po

 A PO

  • Výstavba nového objektu, navýšení kapacity na 1 000 strávníků.
  • Spolufinanacováno z dotace Středočeského kraje a MFČR.