K nádraží - po

 A PO

  • Bezpečný přístup pro chodce k nádražní budově.
  • 6 míst pro automobily za nádražní budovou.
  • Revitalizace prostoru parčíku u nástupiště.