Lesní cesty - po

 A PO

  • Rekonstrukce dvou lesních cest „U chat“ a „Jidaška“ na Vlčí halíř.
  • Slouží i cyklistům nebo jako naučná stezka pro rodiny s dětmi.
  • Spolufinancováno z dotace EZFRV prostřednictvím MAS Říčansko a SZIF.