Moderní učebny nám - po

 A PO

  • Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu v budově ZŠ.
  • Spolufinancováno z dotace IROP.