Ondřej Pátek

Ondřej Pátek

Věk: 42

Rodinný stav: ženatý, 2 děti

V Mnichovicích žije 18 let, rodina po několik generací

Vzdělání:

  • Střední umělecko-průmyslová škola, obor stavební obnova

Současné pracovní zařazení:

  • Řídící správní technik pro Prahu 10, 15 a 22, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ostatní zkušenosti:

  • Člen Komise stavební, dopravní a bezpečnosti města Mnichovice
  • Člen sdružení Archaia (společnost na ochranu historického dědictví) - terénní technik, vedoucí
    archeologické laboratoře, správce depozitářů

Záliby: náš zahraniční odboj v RAF, historie, literatura, hudba

Motto: „Dané slovo se snažím vždy dodržet.“