Proinvestováno - pokračování

z nichž přes 210 mil. Kč jsme získali na dotacích.