Skládka Myšlín - po

A PO

  • OPAKOVANÉ PODNĚTY k ČIŽP a dalším kontrolním orgánům
  • VYTRVALOST A NEODBYTNOST směrem ke správci konkurzní podstaty
  • ODPAD KONEČNĚ ODVEZEN A ODBORNĚ ZLIKVIDOVÁN