Timeline - Duhové šatny

Projekt přebudování staré kotelny na šatny a posezení u Duhového skřítka – projekt "Duhové šatny". Škola zápasila s nedostatečným prostorem pro šatny. Zrealizována tedy byla přestavba nevyužité bývalé kotelny na tuhá paliva na krásné šatny. Mgr. Petra Pecková se podílela na psaní dotační žádosti a celý projekt prezentovala s žákyní ZŠ Katkou Hoštičkovou před výběrovou komisí.