Timeline - kuchyně, M.A.T.E.S.

Rekonstrukce školní kuchyně a prosazení čipového systému s možností výběru dvou jídel. Navýšení kapacity ze 400 na 600 jídel. V roce 2011 se podařilo prosadit zachování provozování školní kuchyně a jídelny pod ZŠ, kuchyně nebyla pronajata soukromému stravovacímu řetězci. Mgr. Petra Pecková – řízení projektu ve spolupráci s ředitelkou ZŠ  Mgr. Erbekovou a tajemnicí Ing. Miroslavou Vojtíškovou.

Rozšíření školní jídelny - spolupráce na projektu M.A.T.E.S. (meet, aktivity, talk, eat, study)vypracování dotační žádosti. Projekt multifunkčního prostoru, ve kterém se dopoledne učí angličtina, v poledne slouží jako rozšířená školní jídelna a odpoledne je k dispozici Klubu seniorů a zájmovým spolkům. Vypracování dotační žádosti zpracovala Mgr. Petra Pecková spolu s Ing. Miroslavou Vojtíškovou a ředitelkou ZŠ Mnichovice Mgr. Marcelou ErbekovouMgr. Petra Pecková se podílela i na samotné realizaci.