Timeline - Mnich navýšení kapacity ZŠ

Obnovení školy na náměstí – rekonstrukce původní budovy staré školy. Navýšení kapacity žáků o 120 míst. Mgr. Petra Pecková,  Jiří Kučera, Margita Valentová, Ing. Karel Knetl se podíleli na prosazení a realizaci projektu koupě a rekonstrukce původní školy na náměstí. Na projektu spolupracovala, pochopitelně, i Mgr. Marcela Erbeková (ředitelka ZŠ Mnichovice), tajemnice OÚ Ing. Miroslava Vojtíšková a celá řada dalšíh osob i subjektů. Prostřednictvím spolku ROSa přispívali rodiče svou sbírkou, kdy přes prázdniny se podařilo vybrat neuvěřitelných 314 tisíc korun. Dalších zhruba 300 tisíc korun věnovali sponzoři z řad podnikatelů ve své práci nebo výrobcích. Rovněž byla získána dotace z MAS Říčansko, programu "Leader" na kompletní vybavení školy nábytkem. Škola se zrekonstruovala během rekordních 3 měsíců a byla slavnostně otevřena pro prvňáčky.