Timeline - ošetření památných stromů

"Naši staletí sousedé" - ošetření všech památných a významných stromů v katastru Mnichovic, beseda dětí a občanů s pamětníky o jejich vzpomínkách, které se váží k lokalitám, kde stromy rostou a  realizace výstavy Naši staletí sousedé ve výstavní síni na radnici. Mgr. Petra Pecková na projekt napsala kompletní dotační žádost, projekt zrealizovala, v rámci projektu organizovala výstavu a besedu a projekt ukončila závěrečným vyhodnocením a vyúčtováním. Dotace z Nadace VIA.