Timeline - přístavba patra na škole

Prosazení projektu nástavby patra na školu a získání 70% dotace v rekordně krátkém termínu (na zpracování a podání žádosti bylo pouze 30 dní). Mgr. Petra Pecková jednala o podmínkách dotační výzvy, vypracovávala dotační žádost, zajišťovala demografickou studii vědců z katedry demografie UK, získávala vstupní data pro demografy a další podklady pro dotační žádost, byla hlavní spoluautorkou analýzy Nedostatečné kapacity základních škol v suburbanizačním prstenci kolem Prahy (r. 2012), ze které dotační orgány čerpaly informace, spolupracovala na výběrovém řízení na dodavatele, zajíšťovala výběrové řízení na poskytovatele úvěru na zajištění vlastních zdrojů. Další spolupracující osoby na projektu – Ing. Miroslava Vojtíšková (tajemnice MěÚ), Mgr. Marcela Erbeková (ředitelka ZŠ), Ing. Karel Knetl (kandidát č. 2), Jiří Kučera (kandidát č. 6)