Timeline - Rozšíření MŠ

Rozšíření mateřské školky v Mnichovicích - podání dotace na rozšíření kapacity MŠ o třídu Žabiček. Mgr. Petra Pecková spolu s Ing. Miroslavou Vojtíškovou, tajemnicí MěÚ společně zpracovaly dotační žádost na základě dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jsou autorkami strategického materiálu města „Věcný záměr Města Mnichovice v oblasti rozvoje vzdělávání na období 2014 – 2030“, který je přílohou žádosti. V současné době se čeká na vyhodnocení žádosti.