Timeline - Vodovod Myšlín

Záchrana dotace a projektu "Vodovod Myšlín" a jeho zásadní slevnění – jednání s Ministerstvem zemědělství ČR. Město prostřednictvím najaté společnosti provedlo výběrové řízení na zhotovitele projektu Vodovodu Myšlín. Výběr byl proveden prostřednictvím losovacího zařízení. Následně protikorupční policie zastavila 36 zakázek v ČR, které byly takto losovány. Mnichovice byly mezi nimi. Několik měsíců se čekalo na verdikt policie, smlouva s vítězem byla uzavřena, ale nemohlo se stavět a čerpat dotační prostředky. Mgr. Petra Pecková následně zjistila, že téměř všechny obce, kde probíhalo losování, již dávno odstoupily od smlouvy s takto vylosovaným „vítězem“, přesoutěžily celé výběrové řízení a projekty dávno staví. Jen Mnichovice čekaly a 10 milionů, které byly přislíbeny dotačním orgánem, bylo ohroženo.  Požádala starostu obce o odstoupení od smlouvy s vítězem, bylo jí ale řečeno, že to nejde, protože by se musely platit sankce. Požádala tedy o poskytnutí smlouvy. Následně zjistila, že je ve smlouvě uvedeno, že: smlouva pozbývá platnosti v případě neposkytnutí finanční dotace do 31.12.2011. Smlouva byla v tu chvíli tedy již 7 měsíců neplatná. Na co se tedy čekalo? Na to, aby se na neplatnost smlouvy nepřišlo a vodovod následně přece jen stavěl takto vylosovaný „vítěz“?  Mgr. Petra Pecková jednala s náměstky MZ ČR a požádala je o písemné vyjádření ke smlouvě, které MF písemně zaslalo. Byla ujištěna, že jsme opravdu jedna ze dvou obcí, které ještě nepřesoutěžili a nestaví. Požádala o svolání zastupitelstva  a jednání s vybranou firmou. S pomocí nadpoloviční většiny zastupitelů s podařilo odstoupit od smlouvy s vítězem. Bez sankcí !!! Následně bylo zpracováno OTEVŘENÉ VÝBEROVÉ ŘÍZENÍ. Cena vybudování vodovodu byla vysoutěžena o 10 milionů níže, než v původní losovačce.

Pod odkazem níže jsou články o zmanipulovaných losovačkách.

Mnichovice jsou uvedeny na 28.místě.
http://zpravy.ihned.cz/c1-53404140-pocitacovy-program-zmanipuloval-vyberova-rizeni-za-dve-miliardy-losoval-na-prani